Assens klinikken

Hvad er firmafysioterapi?

"En velfærdsordning til behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede lidelser i bevægeapparatet hos medarbejdere i en virksomhed."

Baggrund:
Assensklinikken har siden 2004 haft fokus på de ansattes arbejdsmiljø. Sundhedsordninger er blevet populære over hele landet, både pga. ønsket om at nedsætte sygefraværet, men også pga. ønsket om at øge medarbejdernes trivsel og holde på værdifuld arbejdskraft.
Assensklinikken har igennem de seneste år kunnet tilbyde forskellige velfærdsordninger med fokus på en kvalificeret fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og vejledning.

Hvem?

Hvor?

Selve behandlingen:

Behandlingen i sundhedsordninger kræver ikke henvisning fra lægen, og der skrives ikke journal. Fysioterapeuten kan dog lave notater, enten på sin computer eller i en vandrejournal, som medarbejderen medbringer fra gang til gang.

Behandlingsformer:

Praktiske forhold:

Sundhedsforsikring
Hvis en medarbejder har fået en konkret skade og virksomheden har en "sundhedsforsikring" i et forsikringsselskab, kan forsikringsselskabet kræve, at medarbejderen får en henvisning fra egen læge, og at medarbejderen opsøger en fysioterapeut med overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, da forsikringsselskabet da kun skal dække egenandelen, som udgør ca. 60% af honoraret. I dette tilfælde kan behandlingen ikke foregå i mobilklinikken, da Sygesikringen kræver at behandlingen foregår på en registreret klinikadresse for at være tilskudsberettiget. Vi kan da tilbyde behandlingen på én af vore tre klinikker i henholdsvis Assens , Hårby eller Glamsbjerg

Hvis der ingen krav er til, at der skal foreligge en henvisning eller, hvor behandlingen skal foregå, kan vi tilbyde, at behandlingen foregår på virksomheden eller i mobilklinikken, når vi alligevel er på stedet. Disse behandlinger faktureres selvstændigt.

Hvad med holdtræning?
Vi hjælper gerne med at lægge bevægelse ind i arbejdsdagen på virksomheden. Generel motion eller helt specielt forebyggende øvelser og træningstilbud!
Økonomi? Ring og få et tilbud!

Kontakt din mobile fysioterapeut på telefon 64 71 39 99 , e-mail på [email protected] for fremvisning og gratis prøvebehandling.

Klik her for at downloade brochure i PDF format


Danske Fysioterapeauter
Danske Fysioterapeauter
Assensklinikken · Skelvej 7 · 5610 Assens · 6471 3999 · CVR Nr. 29992908
[email protected] · www.assensklinikken.dk