Assens klinikken

Når du har fået en henvisning til fysioterapi fra din læge, er du berettiget til tilskud fra Den offentlige Sygesikring.

Generelt betaler Sygesikringen ca. 40 % af honoraret hos en fysioterapeut. Det mest normale er, at den individuelle behandling varer op til 30 minutter. I særlige tilfælde kan der gives op til 45 minutter mod et tillæg til honoraret.

Hvis du er medlem af den private sygeforsikring danmark , og har fået en henvisning fra lægen, får du dækket ca. 2/3 af din egenbetaling, og det betyder, at du kommer ned på kun at betale ca. 20% af bruttohonoraret ialt.

Hvis du ingen henvisning har, betaler du ca. det beløb, som svarer til bruttohonoraret, men der vil da heller ikke være de begrænsninger i behandlingens omfang, som Sygesikringen stiller krav om. Der vil heller ikke være krav til, at du skal være syg, og du kan derfor bruge fysioterapien til at forebygge, at du får skavanker f.eks ved afspænding og massage eller træning. Vi har også mulighed for at tage dig i behandling udenom en evt. sygesikringsventeliste.

Hvis du har et kronisk handicap, og opfylder forskellige krav til diagnose og handicapgrad , er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi, hvilket vil sige, at Sygesikringen betaler hele honoraret for behandlingen. Det kan både være individuel behandling eller holdtræning i træningssal eller varmtvandsbassin:

Ved hjemmebehandling skal du dog selv betale for kørslen, som angivet ved Statens takster .

Hvis du har en progressiv lidelse , men ikke opfylder kravene til handicapgrad, er du berettiget til vederlagsfri holdtræning enten i træningssalen eller i varmtvandsbassin .

Der er visse ydelser, som Sygesikringen ikke giver tilskud til. Når disse ydelser gives i tillæg til behandlingen med tilskud fra Sygesikringen betales ikke det samme honorar, som hvis denne ydelse gjorde det ud for hele behandlingen. Det drejer sig om f.eks akupunktur eller shockwave . Ring til klinikken og spørg til priserne.


Danske Fysioterapeauter
Danske Fysioterapeauter
Assensklinikken · Skelvej 7 · 5610 Assens · 6471 3999 · CVR Nr. 29992908
[email protected] · www.assensklinikken.dk